Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.07 14:49 - СВЕТОВНИЯТ РЕД ПО НОВ ПРОЕКТ – ХХI в.
Автор: goranjordanov Категория: Политика   
Прочетен: 236 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 04.08 19:53


СВЕТОВНИЯТ РЕД ПО НОВ ПРОЕКТ – ХХI в.


Горан Йорданов – Икономист

Варна – БГ, 15.07.2020г.


E-mail: goran.jordanov.31@gmail.com

                                    WEB:

 

https://goranjordanov.wordpress.com

https://www.facebook.com/goran.jordanov.31

http://goranjordanov.blog.bg/

https://goranjordanovnewproject.wordpress.com/

https://www.facebook.com/goran.jordanov.31/community/?ref=page_internal

http://gorannewproject.blog.bg

 

 

  • ООН трябва да стане единствена алтернатива на големите държави при вземане на решения на глобални и регионални проблеми в определени области/нов морал, екология, здравеопазване…/

/ООН не е световно правителство, ако  стане, ще настъпи хаос в целия свят/;

                                                      -- Чрез нов морал да влезем в хипотезата за

                                                          създаване  на високо морални общества;

 • В много по–далечно бъдеще идеализмът /служене на идеи/ трябва да победи материализма /характерен с егоизъм и користолюбие/.


РЕЗЮМЕ:


 • Моралът и човечеството са в хаос. От него произтичат много злини в личния, обществения и международния живот. 

Този хаос ще продължи докато не бъдат приети и приложени:

 • Нов единен и общоприет морал, който е основание за нов световен ред, създаден на база златното правило „Както искате хората да постъпват с вас, така трябва и вие да постъпвате с тях”. Това правило се отнася както за отношенията между хората, така и за отношенията между държавите и институциите. Новият общоприет морал включва държавна програма за високо морални качества, религиозни ценности и Десетте божи заповеди;

 • Новият общоприет морал, добротата, човечността… трябва да доминират в света;

 • Реформираната и упълномощената ООН /Организация на обединените нации/, като институция над всички държави, единствена да решава обективно и справедливо глобални и регионални проблеми на човечеството в определени области и да осигурява глобалната сигурност;

 • Подчертаното във Всеобщата декларация за правата на човека /чл.1/ – „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права”;

 • Световния ред по нов проект – ХХI в., създаден на база нов единен общоприет морал с включени правила и приоритети, предложени от оптимален брой големи, средноголеми и малки държави от всички континенти;

 • Нов усъвършенстван проект на глобализацията, включен в прерогативите на ООН, който се използва и като най–ефективен инструмент за създаване на световен ред по нов проект – ХХI в.

При глобализацията държавите задължително си запазват правата, отговорностите и контролът върху здравеопазването, образованието, културата, инфраструктурата, отбраната, сигурността, суверенитета, своята идентичност…

 • Проектът на нови технологии, които променят света също са основание за нов световен ред.

 • В бъдеще ,в световен мащаб, финансовият ресурс за нови технологии в областта на здравеопазването /особено за лекарства и ваксини/ е наложително да преобладава в значителна степен над въпросния ресурс за нови бойни оръжия спрямо ХХ в.

 • Съзнателното, с желание изпълнение на горепосочените фактори от населението на държавите от всички континенти в продължение на 4–5 десетилетия, едва тогава може да се очакват първоначалните положителни резултати:

 • Изграждане, създаване на нови високо морални общества, по–съвършени хора, по–искрени, съзнателни, дисциплинирани, свободни и равни по достойнство и права. 

 • Нови общества с водеща роля на държави – демократични републики, а не държави – империи, които използват закона за правото на силния.

 • Намаляване в голяма степен на агресията по света и в значително по–малка степен ще се използва закона за правото на по–силния .

 • Ето това е панацеята!

 • Наложително е поетапно създаване на Съединени европейски щати /СЕЩ/ на база Европейския съюз /ЕС/ в контекста на Обединена Европа.Обединена Европа /СЕЩ/ в по–далечно бъдеще реално да стане една от глобалните сили в света.

 • Днес глобалните проблеми на човечеството са:

 • Икономическото неравенство между развитите и развиващите се страни, между богатите и бедните хора в отделните държави;

 • Здравеопазването на населението, особено на децата и майките;

 • Глобалното затопляне;

 • Неконтролираният прираст на населението;

 • Мигрантските кризи;

 • Всеобщото противопоставяне на разпадането на световния ред, международния тероризъм, заплахата от войни, изграждане на военни бази … инвазията, окупацията, геноцида…


Посочените проблеми могат да бъдат обективно и справедливо решени единствено под ръководството на една реформирана и упълномощена ООН като институция над всички държави. /Вж.5–9/.

ПП: Коронавирусът, идентифициран в Хуан /Китай, декември, 2019г./:

 • Е първата глобална криза в глобалния свят и се оказахме неподготвени. Ето защо вирусът парализира много държави от всички континенти;

 • Промени мисленето на хората към по–добро, солидарност, обединяване срещу невидимия враг;

 • Потвърждава още един път идеята ООН, с мозъчен тръст от учени от целия свят да стане институция над всички държави за решаване проблемите на човечеството в глобализирания свят;

 • Принуди Световната здравна организация /Агенция на ООН като координиращ орган на международното здравеопазване/ да ръководи международни проекти за:

 • Създаване на лекарство срещу COVID – 19 и да 

 • Установи, че COVID – 19 е обикновен грип, например като птичия… или е генетично модифициран, биотехнология /Подобни съмнения изказаха Огнян Минчев – Политолог /България/ – 13.03.2020г., Люк Монтание – Вирусолог /Франция/ – 18.04.2020г. в Интернет… или това е от рода на конспиративните теории/ и официално информират световната общественост за резултатите;

 • Подсказа необходимостта от стратегическо мислене, например пренасочване на финансов ресурс за наука и за създаване на много научно–изследователски лаборатории за бързо реагиране срещу бъдещи болести за сметка на никому ненужно ново бойно оръжие… 

          Но след COVID – 19 светът разполага ли с мъдри лидери, които под ръководството на ООН да предложат и внедрят глобални мерки, за да тръгне човечеството по нов път съобразен с предизвикателствата на ХХI в.?


1 –9.  Новият единен общоприет морал, който ще промени света и е основание за световния ред по нов проект – ХХI в.

 • В бъдеще, за да оцелее човечеството, е задължително използването от населението на държавите на утвърдени от ООН общи нравствени норми, включени в нов единен общоприет морал, създаден на база:

 • Златното правило „Както искате хората да постъпват с вас, така трябва и вие да постъпвате с тях”. Това правило трябва да залегне в основата на световния ред по нов проект – ХХI в., както за отношенията между хората, така и за отношенията между държавите и институциите. Златното правило сочи пътя към нови, много по–достойни взаимоотношения;

 • Подчертаното във Всеобщата декларация на правата на човека /чл.1/: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.”

В съзвучие с гореизложеното е твърдението на легендарния Апостол на свободата в България, гениалния Васил Левски–„Днешният век е век на свободата и равноправието на всички народности… Всеки иска да живее свободно и да се наслаждава на божията природа, всеки иска да бъде човек „(кн. “Свята и чиста република“, Наука и изкуство, 1971 г, стр.31, Ив.Унджиев…)

 • Всеизвестно е, че моралът е система от социални норми, които хората прилагат в живота, например справедливостта, честността и други са характерни за цивилизованото общество. Но днес за тях по–малко се говори. Наложително е да се апелира по всяко време за човещина, доброта, състрадание, обич… В живота човек трябва да се стреми да дава повече, а да взема по–малко. Необходимо е чрез възпитание да се противопоставим на завистта, егоизма, омразата…

Понятието морал е относително. Неговото съдържание се променя в зависимост от общото културно ниво на дадена личност и нация, от условията на живот, от епохата…

 • Моралът и човечеството са в хаос. От него произтичат много злини в личния, обществения и международния живот. Този хаос ще продължи докато не бъде общоприет и приложен нов единен морал от всички държави.

 • В съзнанието на всички хора трябва да се утвърдят еднакви общозадължителни нравствени норми. Не може да има свободия в морала. Не може да съществува един морал за европейци, а друг за азиатци, един морал за богатите, а друг за бедните хора, един морал за големите държави и друг за средно големите и малки държави.

 • Ето защо е необходимо да се приеме като основно задължение, ръководителите на всички нива в ООН, други институции със световно значение, на националните държави, политическите партии /които обикновено излъчват държавните ръководители/, естествено и останалата част от населението на всички държави още като деца да получат възпитание в семейството, храма, училището и работното място на морал, знание и дисциплина като изпълняват строго изискванията на:

 • Нов единен общоприет морал, създаден от всяка държава на базата на общи нравствени норми, утвърдени от ООН, който включва:

   • Държавна програма за високо морални качества – честност, искреност, откровеност, лоялност…;

   • Християнските ценности – вяра, надежда, любов, състрадание…;

   • Десетте божи заповеди – не лъжи, не кради….;

 • Задължителното внедряване на нов единен общоприет морал се осъществява с активната съвместна дейност на всички държави и религиозни общности, като страните по отношение на възпитанието приемат, че науката признава класическите норми, традиции, обичаи на религиите и обратно.

 • Други мероприятия за възпитание, например:

 • Въвеждане в държавните и частни училища предмет, дисциплина за задължително изучаване /а не като свободно-избираем предмет/ на различните видове основни религии, приемане и прилагане на техните ценности;

 • Създаване /на етапи/ в населените места на религиозни /неделни/ училища и хорове за деца към храмовете в държавите с финансова издръжка от държавния бюджет.

 • Препоръчително е във всички държави младото поколение да тръгне по пътя на идеализма /служене на идеи/, а не по пътя на материализма /характерен с егоизъм и користолюбие/.

 • В бъдеще с прилагането на новия общоприет морал от всички държави ще се създадат нови високо морални общества, по–съвършени хора, по–искрени, съзнателни, дисциплинирани, свободни и равни по достойнство и права, намаляване в много голяма степен на агресията и в значително по–малка степен ще се използва закона за правото на по–силния. С надежда новите общества да приемат предимно дипломатическия начин за решаване на глобалните и регионалните проблеми…

 • Агресията е навсякъде по света. Особено агресивни са психично болните. Днес те наброяват над 450 млн.души /”Медиапул”, 28.01.2020г./ и представляват непредвидима агресия. Конкретен пример – в Нова Зеландия  /15.03.2019 г./ Бретън Тарант, австралийски гражданин извърши терористичен акт в джамия, уби 49 мюсюлмани и 40 други рани. През последните години агресията се активизира, включително стрелби срещу мирни граждани на публични места в редица държави.

 • За да се намалят чувствително подобни случаи, освен други средства, е наложително държавите да налагат големи наказания, предвидени в наказателния кодекс за виновните, както и да финансират лечението на психично болните като ги регистрират и водят строга отчетност.

 • В тази връзка възникват въпросите – Трябва ли да има:

 • Либерализация за носене на оръжие от всеки гражданин за отбрана или забрана?

 • Смъртно наказание за серийни убийци?

 • Компетентни отговори трябва да даде ООН за задължителното им изпълнение от всички държави. В миналото смъртни наказания е имало във всички общества.  Днес в света смъртни наказания има в 58 държави, в Европа само в Беларус, в Норвегия най–голямото наказание е 20г. лишаване от свобода.

 • С предложение да отпадне смъртното наказание във всички национални държави. А за тежки престъпления, включително за причинена смарт, да се налага присъда – доживотен затвор без право на помилване, като не се признават смекчаващи вината обстоятелства и сътрудничество със следствието и прокуратурата.


Безспорно е, че с практическото използване, внедряване на нов единен общоприет морал от населението на всички държави, той наистина ще промени света към по–добро.


2–9. Новите технологии, които променят света и са основание за световният ред по нов проект – ХХI в.

 • Бъдещето на изкуствения интелект и на роботиката са безспорни!

 • „Изкуственият интелект е наука за концепциите, методите и средствата за създаване на интелигентни компютърни програми”. Изкуственият интелект е съществено важен елемент на информационните /компютърните/ технологии. Изкуственият интелект се използва в националната сигурност, медицинската диагностика, банките и др.

 • А роботите представляват машини с автоматично управление, които могат автономно да изпълняват дадени задачи с помощта на електронен хардуер и програми. Роботите намират приложение при изследване на космоса и океаните, в промишлеността за автоматизиране на операциите – леене, обработка на метали, монтажни операции…, както и в много други области. Но роботите застрашават работните места на човека. Ето защо тяхното масово производство трябва да се ограничава като се облагат с голям данък, с изключение на роботите, заменящи човека за тежък физически труд, работа в токсична среда, изследване на океани, космоса и други подобни.

 • Ще посочим част от технологиите на бъдещето /до 2055г./:

 • „През 2029г. може да са готови дишащи батерии за генериране на електричество от въздуха и намаляване на вредните емисии;

 • През 2034г. трябва да се реализира и квантовият интернет;

 • През 2040г. ще се появят и генетичните компютри;

 • През 2045г. ще е възможно и използването на спътници, които ще вземат слънчева енергия и ще я изпращат до приемни станции на земята;

 • През 2049г. ще е готова технология за поправяне на озоновия слой на земята;

 • През 2055г. ще се появи и технология за създаване на плаващи и подводни градове.” /ЕSA – 2019г./.

 • Предвид огромното значение на новите технологии през 2020 г. в Дубай откриват Музей на бъдещето като част от Световното изложение „ Експо –2020”. Цел – Музеят да служи като база за проучване на най–големите предизвикателства и технологии, които ще оформят бъдещето от изменението на климата до медицински пробиви.

 • Бъдещият проект за нови технологии, който ще бъде създаден от учени и одобрен от ООН, предлага бъдещи предизвикателства. Въпросният проект не ограничава инициативата на частни лица и фирми в областта на новите технологии.


Новите технологии са колосална движеща сила към прогрес на човечеството. Бъдещите още по–гениални технологии ще предизвикат по–големи положителни промени в света и нов ред на планетата „Земя”!


3 – 9. Глобализацията и световният ред по нов проект – ХХI в.

 • Днес един особено актуален и с голямо значение проблем за решаване е създаване на нов проект на глобализацията.

 • „Глобализацията е процес на интеграция на световната култура, икономика, инфраструктура чрез транснационални инвестиции, бързо развитие на комуникациите и информационните технологии и въздействие на силите на световния пазар върху регионалните и националните икономики” /стр.277,БАН, изд.”Труд” 2007г./. Глобализацията е преди всичко технологично явление!

 • Глобализацията е с бъдеще благодарение на пазарите, които са с постоянна тенденция на разширяване и динамиката на технологиите, която не може да се спре.

 • Глобализацията е резултат от постоянно увеличаващата се производителност на труда и максималното желание на компаниите за увеличаване нормата на печалбата, използвайки технологиите, капиталите и пазарите.

 • Неолиберализмът е пряка свързан с глобализацията и е за пълна свобода на монополите, на конкуренцията и ненамеса на държавата в стопанството.

 • Опонентите на глобализацията са основно против неолибералния характер на глобализацията…

 • Спорът между глобализма и неговите опоненти се организира чрез протести, организирани през 2000 г. във Вашингтон и последователно в Прага, Давос, Лондон и други градове.

 • През 2017г. в доклад на ЕК /Европейската комисия/ се констатира, че „Глобализацията е позитивна сила, която води до икономически растеж, стимулира благосъстоянието и помага за запазване на конкурентността… Брюксел настоява за:

 • Общи правила по икономическите въпроси и отхвърля изолационализма;

 • Справедливо „разпределение на благосъстоянието…” /в.”Капитал”, 25.05.2017г., Марина Станева/

 • През ХХI в. човечеството е изправено пред много сложни предизвикателства, които са елементи на глобализацията:

 • Унищожаване на голяма част от растителните и животинските видове;

 • Глобалното затопляне. Пластмасовите отпадъци в реки, морета и океани са 80% от всички отпадъци и са причина ежегодно да умират хиляди птици и морски създания. Причина – човека. Ето защо е необходимо всички хора да изпълняваме съзнателно правилата на отговорния начин на живот и да си отговорим как да се включим в мероприятията за възстановяване на природата?

 • Международните договори за опазване на околната среда са едно добро средство срещу екологичната катастрофа, но поради липса на овластена институция над всички държави /каквато може да бъде ООН/ изпълнението им остава без контрол и търсене на наказателна отговорност от виновните субекти, какъвто напоследък е случаят със САЩ – един от големите замърсители, който се отказа от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне /2015г./ – един много лош пример. Другият голям замърсител – Китай – се включи във въпросното споразумение и демонстрира добър пример, достоен за подражание.

 • 11000 учени от 153 държави бият тревога за климатичните промени. Те представиха издание на т.н. „Часовник на апокалипсиса” / Интернет – 2019 г./.

 • Австралийските учени предупреждават, че ако не бъдат обуздани климатичните промени, човешката цивилизация може да изчезне към 2050г. /в.”Метро”, „24 часа”, 5.06.2019 г./.

 • Неконтролираният прираст на населението /Ограничаване на произволното възпроизводство на населението/. Населението в света – очаквано: 2050г. – 9,8 млрд.д.; 2100г. – 11 млрд.д. /Интернет, 2019 г./. Налице е свръхнаселение! Свръхнаселението и увеличаващото се преселение към напредналите страни са проблеми пред глобалния свят. Единствено ООН може да предложи стратегическо решение.

 • ХХI в. е ерата на мигранти /Предимно на икономическите мигранти/. Участта на мигрантите, които минават през пустини, морета и океани е голяма човешка трагедия. През 2017г. в света има 270 млн.д. мигранти. Когато пазарът на труда в дадена държава има нужда от работна ръка е нормално да се даде право на мигрантите да участват в даден конкурс ако отговарят на условията. Но когато мигрантите стихийно нахлуват, държавите трябва да си затварят границите, а държавите, от които идват мигрантите също трябва да имат задължения. Ето защо е наложително ООН да утвърди нови задължителни правни норми за страните относно миграцията.

 • Неконтролираният прираст на населението и мигрантските кризи също са глобални проблеми и се очаква тяхното ефективно решаване от ООН.

 • За по–добро здравословно състояние на жената–майка относно препоръчителен брой деца. С цел да се ограничат случаите на раждания на прекомерно голям брой деца от една жена–майка /какъвто е случаят в Р.България през м.март 2019 г., 14–то дете, характерно за многодетни майки и в други държави/  е наложително по инициатива и ръководство на СЗО /Световната здравна организация/ комисия от лекари специалисти от напреднали държави да направят необходимите изследвания и предложат научно обосновано решение с апел към бъдещите жени–майки за препоръчителен брой деца, ако желаят да се съобразят.

 • Част от малцинствените етноси имат голям брой деца и получават много социални помощи. Тези случаи могат да се категоризират като вид бизнес. Явно в случая социалните помощи мотивират родителите да не търсят образование и професия за реализация в живота.

Освен това при 2 –3 деца /а не при 14/ родителите ще имат възможност да осигурят нормални условия за отглеждане, възпитание, здравеопазване и бъдещ просперитет на децата си.

 • В световен мащаб препоръчителният нормален брой деца ще допринесе и за намаляване на свъхнаселението.

 • Ето защо е наложително родителите да са още по–отговорни за децата си пред държавата по законодателен път, за да се търси наказателна отговорност от същите при констатирани нарушения на горепосочените нормални условия, включително и при лошо поведение на децата до 18 годишна възраст.

 • Намаляване на икономическото неравенство между развитите и развиващите се страни, между богатите и бедните хора.

 • Съотношението на доходите между най–богатите и най–бедните страни системно нараства в полза на богатите страни. Разривът между гражданите в отделните държави е изключително голям и в бъдеще е възможно да предизвика масов протест, например:

 • През 2015г. в света са живели 2473 милиардери, които контролират 4% от богатството на планетата /”Медиапул”, 8.08.2016 г./

 • Джеф Безос – Президент на Амазон е натрупал през 2018 г. 112 милиарда долара /”Медиапул”, 20.01.2019г./;

 • Под ледовете на Арктика има 90 милиарда барела петрол и 48 трилиона куб.м. природен газ /Интернет, 2019г. /. както богатствата на Арктика, така и тези на Антарктида и други подобни богатства трябва да бъдат справедливо разпределени от ООН. 

 • Субектите, които изобретяват, внедряват и експлоатират новите технологии е естествено да получават по–голям относителен дял от общия доход от глобализацията, но при новия проект на глобализацията е наложително и потребителите – купувачите на глобалния пазар също да получават много повече отколкото при стария проект, защото са съществено важен фактор за увеличаване на икономическия растеж.

 • ООН с новия проект на глобализацията и други фактори може да намери положително решение за намаляване на горепосоченото икономическо неравенство.

 • По инициатива и ръководство на Икономическия и социален съвет на ООН, заедно със САЩ, Европа /ЕС/, Китай, Япония…. е желателно да предложат нов проект на глобализацията като вземат под внимание досегашните резултати от нейното приложение, преразгледат нейния неолиберален характер и исканията на опонентите.

 • В новия проект на глобализацията „да се заложи използването на механизмите, чрез които се реализира свободен пазарен обмен – моралните ценности на общността, реда и закона, налагани от държавата като общозадължителни норми на пазарно поведение” /Огнян Минчев – Политолог/.

 • Новият проект на глобализацията чрез справедливо преразпределение на световното богатство ще има способността и да предотврати в бъдеще евентуална обща стопанска криза в света, подобна на общата криза 1929 – 1933 г.


Прогресът на човечеството може да се обясни с постиженията на науката, техниката, търговията, икономическото сътрудничество, умерения либерален ред… Където глобализацията е основна движеща сила. 


4 – 9. Кратка характеристика на световния ред по нов проект – ХХI в.

 • За световния ред има различни виждания. Интерес представлява  например твърденията на Самюъл Хънтингтън: „Компонентите на реда в днешния свят са в пределите на цивилизациите и в отношенията между тях. Там, където има държава – ядро, тя е ключов елемент за изграждането на новия международен ред, основаващ се на цивилизациите. Редът в света или ще бъде изграден на цивилизациите или изобщо ред няма да има.” / кн. „Сблъсъкът на цивилизациите”, Обсидиан, София, 2015 г., С.Хънтингтън, стр.221,222/.

 • Според Хенри Кесинджър „Основните черти на световния ред от Втората световна война до днес са:

 • Разделението, противопоставянето и постоянната заплаха от война;

 • Изграждат се военни бази в чужбина;

 • Международен тероризъм е най–новата заплаха;

 • Разпадането на световния ред.” /ст. в FB, 27.01.2018г., Хенри Кисинджър/.

 • Планетата „Земя” е общ дом на големите, средно големите и малки държави от всички континенти, както и за всички обществено–политически системи.

 • Необходимо е всички държави да се ангажират в борбата срещу глада, бедността, болестите, промяната на климата, международната престъпност и тероризма. Освен това трябва да се приеме за нормално всички държави да са еднакво свободни и равноправни, както и да съществува взаимно уважение между тях. Тези принципи трябва да бъдат едни от съществените елементи на световния ред – ХХI в.

 • Световният ред по нов проект – ХХI в. се основава на:

 • Правилата и приоритетите на световния ред, предложени от оптимален брой представители на големи, средно големи и малки държави от всички континенти;

 • Международното право – спазване върховенството на закона от всички държави;

 • Умерената либерална демокрация:

  • идеи:–човешки права, либерализъм, индивидуализъм, пазарна икономика;

  • принципи: свободни и честни избори, процесите в условията на конкуренция, политически плурализъм – много и различни политически партии. Либералната демокрация трябва да се противопостави на протекционизма, национализма и популизма;

  • нов единен общоприет морал с включени нравствени норми, които се реализират с активната съвместна дейност на държавите и религиозните общности /вж. 1–9/;

  • ООН, упълномощена като институция над всички държави;

/Първи опит за създаване на правов ред и организация, пазеща световния мир съществува още при Просвещението – Жан–Жак Русо /1712 – 1778/, швейцарски философ, публикува съчинение „За обществения договор” /1762 г./, а Имануел Кант /1724 –1804г./, немски философ, през 1795 г. обнародва своя труд „Към вечния мир”;

Втори опит е учредяването на „Общество на народите” /ОН/ по време на Парижката мирна конференция /1919 г. и съществува 26г. /1945 – 1919 г./;

Трети опит е създаване на Организация на обединените нации” /ООН/ – 1945 г.  Съществува 75г. /2020 – 1945 г./ и продължава.

Днес е наложителен четвърти опит за упълномощаване на ООН като институция над всички национални държави и нов световен ред – ХХI в./;

  • Проект на новите технологии;

  • Новият проект на глобализацията.

 • На практика съществуват универсални правила и приоритети, които са с голямо значение за световния ред и еднакво приемливи от всички държави. Същите могат да послужат за обединяване към определени каузи и други за по–добро, например:

 • Добродетелите – човечността и справедливостта, които са от изключително значение, задължително да присъстват в отношенията между държавите и институциите:

 • Южна Корея, ако желае, да предложи на Северна Корея поетапно обединяване като вземат за образец обединението на Германската Федерална Република с Германската демократична република /1990 г./ и обединена Корея стане федерална република;

 • Русия /притежател на най–голямата територия – 17 млн.кв.км./,  ако желае да върне обратно на Япония Курилските острови и други земи, а в замяна Япония /световен лидер в областта на новите технологии/ да предостави на Русия нови технологии в желани области и Русия стане високо технологична държава;

 • Между държавите като постоянен метод на държавнически отношения да се водят конструктивни дипломатически преговори със стремеж компромисът да е задължителен и се вземат решения, независимо от идеологическите различия;

 • Други предложения с препоръчителен характер:

 • Необходимо е всички да се грижим за световния ред;

 • Днес в глобалния свят се нуждаем от международни институции. Ето защо Световната банка, Международния валутен фонд, Световната търговска организация и други със световно значение е необходимо да усъвършенстват своите системи в духа на нов единен общоприет морал, глобализацията, реформираната и упълномощена ООН и световния ред по нов проект – ХХI в.

 • Днес САЩ е най–голямата свръх държава, но Китай и Русия също имат претенции, че са глобални сили. Следователно, за да се приеме новия световен ред е наложително да се обменят правила и приоритети помежду си, включително и с оптимален брой от останалите големи, средно големи и малки държави от всички континенти. Налице е една особеност, че част от държавите имат установена либерална демокрация, а друга част са авторитарни и ще е необходим взаимен компромис, за да бъдат общоприети приоритети и правила.

 • Кой трябва да стане инициатор за конструктивните отношения между държавите, може да се предположи и за създаването на нов проект на глобализацията и на нов световен ред?

 • Икономическият и социален съвет на ООН или

 • Виждането на световно известния гео-политолог Збигнев Бжежински /САЩ/: „САЩ трябва да създадат конструктивни отношения с Русия и Китай… Вашингтон трябва да стане инициатор на промяната в баланса на световните сили”. /ст.”Към новото световно преустройство”, Медиапул, 21.04.2016г./.

 • Още през първата половина на ХХI в. е наложително противопоставяне на цялото човечество на: разпадането на световния ред, международния тероризъм, заплахата от войни, изграждането на военни бази… инвазията, окупацията, геноцида.

 • Изложеното дотук безспорно доказва необходимостта от нов световен ред, който да отговаря на предизвикателствата на ХХI в.


Всичко зависи от нас и започва от нас, населението,обитателите на планетата „Земя”.


5 – 9. Организация на обединените нации и световният ред по нов проект– ХХI в.

 • Организацията на обединените нации /ООН/ е създадена през 1945 г. и обединява над 190 държави. Поддържа международния мир и сигурност. Предотвратява военни конфликти и налага международни санкции. Осъществява други дейности и хуманитарни помощи.

 • Досегашната практика в ООН с участието само на големите държави, например в Съвета за сигурност /СС/ – 5–те постоянни членове – САЩ, Китай, Русия, Великобритания и Франция – не дава най–добри резултати. Правото на „Вето” блокира голяма част от предложените проекторезолюции, най–вероятно поради политически, икономически и други интереси. При настоящия регламент средно големите и малки държави са ощетени – нямат представители в СС. В СС може да се предложи по–ефективен вариант, например СС да се състои от горна и долна камара от оптимален брой представители на големи, средно големи и малки държави на ротационен принцип, като решенията се вземат с 2/3 от гласовете на двете камари без право на „Вето”.

 • На ръководни длъжности в ООН, както и на държавни ръководители, ръководители на политически партии и други, на висши публични дейности е необходимо да бъдат назначавани в бъдеще най–ерудираните учени, дипломати, предприемачи, бизнесмени… задължително чрез конкурс или преки избори за един и по изключение до два мандата, много преди пенсионна възраст. Кандидатите трябва да бъдат физически, психически и умствено здрави /доказано от независима лекарска комисия и сериозен психологически тест/. Горе-посочените ръководители е необходимо да разбират същността на властта и на моралните ценности. Те трябва да признават превъзходството на учените и тяхната експертиза с помощта, на която с умереност да управляват света.

 • Пълномощията на президентите и министър–председателите /при парламентарните републики/ е наложително да бъдат ограничени с преобладаващи права в полза на парламента.

 • От наблюденията и коментарите на обикновените хора може да се констатира, че горепосочените ръководители, които управляват повече от два мандата се окачествяват обикновено като диктатори. За тях е характерно, че въвеждат цензура на средствата за масова информация, не допускат критика. Диктаторите са в нарушение на теорията на Монтескьо /1748 г./ за разделението на властите, според която един човек или орган да не обединява всички власти в ръцете си. Те са против демокрацията. Посягат на Конституцията за промени в бъдещи ползи, например да станат пожизнени. А по–изобретателните ликвидират опозиционните си противници чрез „Автомобилни катастрофи…” Диктаторите – президенти и министър–председатели /при парламентарните републики/ се самозабравят и се провикват, както ЛюдвикХIV /Франция/ управлявал 72 г., ”L"etat, c"estmoi” /Държавата, това съм аз/.

В потвърждение на кратката характеристика на диктаторите, може да се посочи Фидел Кастро /Куба/, управлявал най–продължително в съвременната история на света – 49г. и не е  постигнал най–висок стандарт на живот на своя народ. Най–добре е диктаторите да слязат от политическата сцена, защото новите, по–млади ръководители генерират нови идеи и идват с по–голяма енергия. Диктаторите в световен мащаб реално задържат прогресивното развитие на човечеството.

 • Днес моралът и човечеството са в хаос. Ето защо основателно възниква въпроса има ли криза на световни лидери? Лидери, които да предложат на ООН нов световен ред – ХХI в.

 • Збигнев Бжежински /САЩ/, виден геополитолог  твърди: „Днешният свят… изпитва потребност от нещо, стоящо над националната държава, за да установи световния мир …Националните държави трябва да бъдат поощрени да си сътрудничат в контекста на една по–голяма общност … Единствено в … ООН могат да бъдат колективно поставени проблемите на човечеството, а с преобразуване на нейната структура, тя да стане по–адекватна на реалностите на глобалната власт …” /стр.223–226, кн.”Извън контрол …”, Збигнев Бжежински, Обсидиан, Сф, 1994 г./

 • На основание кратките бележки за ООН и твърденията на З.Бжежински могат да се систематизират следните предложения за утвърждаване от ООН:

 • Нова геополитическа архитектура;

 • ООН като институция над всички държави, упълномощена единствена да решава обективно и справедливо глобални и регионални проблеми на човечеството в определени области /екология, нов морал …/ и осигурява глобалната сигурност с необходимия дипломатически и военен ресурс. ООН като институция над всички държави не е световно правителство, а алтернатива на големите държави при вземане на решения в определени области. / Ако ООН стане световно правителство, ще настъпи хаос в целия свят/;

 • ООН, единствено чрез своите решения може да създаде условия на държавите да развият своя потенциал в бъдеще, но резултатите са в зависимост от техните умения и  положен творчески труд;

 • Нов единен общоприет морал с общи нравствени норми;

 • Нов световен ред по проект – ХХI в.

 • Нов проект на глобализацията и включването й в прерогативите на ООН като отговорност и изключително право на обсъждане, решение и контрол, както и използване на глобализацията като най–ефективния инструмент за реализиране на Световния ред по нов проект – ХХI в.;

 • Държавите при глобализацията задължително си запазват правата, отговорността и контрола върху здравеопазването, образованието, културата, инфраструктурата, екологията, сигурността и отбраната, като преследват дългосрочни стратегически цели, както и запазване на своята религиозна идентичност;

 • Нов закон за миграцията, като ООН планират и регулират придвижването на мигрантите в различните държави при изричното съгласие на последните, като мигрантите са задължени да се интегрират и не правят опит да налагат друга култура в държавата, която ги е приела;

 • Политическият статут на Арктика и Антарктида, с цел в бъдеще да  няма военни конфликти между големите държави за техните богатства;

 • ООН задължава държавите да:

 • Осигурят възпитание на своите граждани още като деца на морал, знание и дисциплина съгласно новият единен общоприет морал /вж. 1 –9/;

 • Включат в бюджетите си финансови средства за задължително трайно лечение на психично болните граждани;

 • Приемат закон,според който всички работници и служители с излизането в пенсия задължително напускат работните си места. Цел - освобождават се милиони работни места. Чувствително се намалява безработицата в световен мащаб.

 • Въведат решенията на ООН в сила, като упражняват системен контрол и при нарушения търсене на отговорност чрез Международния Съд, а при неизпълнение на задълженията по международни договори срещу екологичната катастрофа и други важни договори и в правото на ООН при  отказ за принудително прилагане на решенията на ООН.

 • ООН са в състояние да вземат обективни и справедливи решения, защото се базират на средно претеглени фактори и се ръководят от определени общоприети каузи на ООН за доброто на човечеството.

Единствено ООН като институция над всички държави е способна с умереност да управлява света в определени области на база общоприет световен ред по нов проект – ХХI в.

 • Големите държави не са способни да вземат обективни и справедливи решения по глобални проблеми, защото преследват обикновено най–различни егоистични интереси и държавите си противоречат…

Доказателство – под влияние на Арабската пролет в Сирия – 2011 г. избухва въстание. Вече 9 г. /2020 – 2011г./ големите държави все още не са взели трайно мирно решение.


Реформираната и упълномощената ООН със своята активна дейност, дейното участие на държавите и световния ред на нов проект – ХХI в. биха могли да обявят, регистрират нова ера в днешната и утрешната история на човечеството на планетата „Земя”.


6 – 9. Всеобщия мир и световният ред по нов проект – ХХI в.

 • В резултат на продължителните военни конфликти в Европа /30 г./ през 1648 г. /в  Мюнстер, Германия/  се сключва Вестфалския мирен договор и е възникнала суверенната териториална национална държава като нова форма на обществения живот. А в 1748 г. по конституция властите се разделят на законодателна, изпълнителна и съдебна /съгласно теорията на Монтескьо/.

 • Според Хенри Кисинджър /бивш държавен секретар на САЩ, 1973 –1977 г./ „Вестфалската система имаше основен принцип –" ненамеса във вътрешните работи на другите … държави”.  А според Манфред Стегър „Вестфалският модел утвърди една нова концепция на международното право, основаваща се на принципа, че всички държави имат равно право на самоопределение” /М.Стегър, кн.”Глобализацията”, изд.”З.Стоянов, София, 2005 г./.

 • Вече 372 години /1648–2020 г./ основно големите държави в различни периоди едностранно или със своите сателити нарушават основните принципи на „ненамеса …” или „Равно право на самоопределение”, като разпределят в свой интерес части от света чрез завоевателни войни, като използват закона за правото на по–силния.

 • Големите държави са основен двигател за прогреса на човечеството, но част от големите държави /вж. учебника по история/ са виновни за:

 • 75 /15+60/ млн. д., убити само от I и II световни войни;

 • Гладът и мизерията, които съпровождат милиони хора, следствие въпросните войни;

 • Разбита инфраструктура в държавите, където са водени войните;

 • Жертвите от локалните войни на етническа и религиозна основа, например в Близкия изток;

 • Част от миграцията, следствие на войните.

 • Подобни примери в историята има и за господство над целия свят – Чингиз Хан /1155 – 1227 г./, Адолф Хитлер /1889 – 1945 г./ чрез оста Рим – Берлин – Токио, преди това е имало и много империи със същите амбиции, но са завършвали също без успех.

Големият учен Алберт Айнщайн, отвратен от I–та световна война се ангажира с предотвратяване чрез протести на ядрената война.

В тази връзка днес големият проблем пред ООН и всички държави е как да се възпрат хитлеро-подобните?


 • Част от големите държави се фокусират и приемат авторитарния режим, както и изолационизма, „Моята държава на първо място”, пренебрегват останалите над 190 държави и техните интереси като някои от тях санкционират по собствено желание, вероятно без решение на международния съд. А не е ли по–добре въпросните големи държави да приемат умерената либерална демокрация и съдействат за нейното внедряване във всички държави /които желаят/ и заедно човечеството да върви в хармония напред?

 • Вече 71 г. /1949 – 2020 г./ организацията на Северноатлантическия договор – НАТО – поддържа сигурността на САЩ и Европа, предотвратява войни и търси разведряване. На този етап, при наличието на НАТО и когато в бъдеще САЩ останат начело на Запада, на Европа не е необходима самостоятелна армия за отбрана. Но е необходимо справедливо двустранно управление на равноправна основа на НАТО, например решенията по предложенията на Северно-Атлантическия съвет да се вземат от двата законодателни органа – конгреса на САЩ и Европейския парламент.

Наложително е както сега, така и в бъдеще НАТО, съвместно със съответната държава/и/ – граница /на ЕС/ да охраняват външните граници на ЕС от икономическите мигранти.

НАТО е с бъдеще! За „мозъчна смърт на НАТО” не може и не трябва да се говори.

 • В последно време в различни среди на обществото възниква въпроса има ли надпревара във въоръжаването на част от големите държави? Да, има. Основание:

 • Изявленията на президентите в края на 2018 и началото на 2019 г. на:

САЩ – „САЩ ще продължават да изграждат ядрени мощности, докато останалите ядрени държави не дойдат на себе си”;

Китай – „Към 2050г. ще създадем най–силната армия в света”;

Русия – „Днес имаме най–силното оръжие, което няма аналог в света. Например ракетата”Циркон” лети със скорост девет пъти по–голяма от скоростта на звука. Започваме производството на ракета „С–500”.

  • Справка за бойните  глави и други данни /Интернет, 2020/:Държави

Военен бюджет /прибл.д–ни в млрд.дол./


Бойни глави

бр.


Военни 

бази


Продажби 

на 

оръжие

САЩ

2019г. – 716

7038

да

I м. на 98 държави

Китай

2016г. – 228

да

да

След Германия

Русия

2017г. – 66

7658

да

II м. на

48 държави


  • Военните разходи в света за 2018 г. са 1,8 трилиона долара, равни на 2,6% от БВП /Интернет,  2020 г. /

 • Днес новите супер оръжия вкл. и дроновете изместват самолетите и бомбите. Но за да се предотвратят евентуални катастрофи има ли регулация, например на дроновете в космическото пространство?

 • Част от най–големите държави подчертават със задоволство, че са най–големите производители на смъртоносно оръжие /всъщност срещу човека/, които нямат аналог в света, могат да поразят всяка точка на земното кълбо и без притеснение го разпространяват  чрез изгодни търговски сделки.

 • А с непрекъснатото увеличаване на военните бази няма ли в бъдеще планетата „Земя” да се превърне в погреб? Може да се предположи, че въпросните големи държави, отлично въоръжени, са потенциална заплаха за световния мир. Ето защо е добре на първи етап да се намалят темповете на въоръжаване на ядрените държави.

 • Винаги в основата на военните конфликти между държавите са икономическите интереси.

Ако в бъдеще има войни, те вероятно също ще бъдат предимно икономически, но в киберпространството, изкуствения интелект и роботиката.

 • Днес ядрена война за пазари между САЩ и Русия или между други ядрени държави означава края на човечеството. Но при здрав разум може да се предположи, че която и да е ядрена държава няма да вземе инициативата за война за пазари, защото ще ликвидира човечеството. Ако тази хипотеза е достоверна, тогава излиза, че производството на нови и нови оръжия и създаване на големи армии, служат единствено да всяват страх в противниковата държава /и/ и да поддържат равновесието в света, т.е. да се опази мира чрез подготовка за война.

 • Днес накъде се е запътил светът – към двуполюсен модел – САЩ и Китай или към многополюсен модел – САЩ, Китай, Япония, Европа–ЕС, Индия, Русия, Турция…?

В бъдеще:

 • Ако САЩ допуснат капитална грешка, като напуснат съюза с Европа, ЕС и обърнат поглед към Азия, възможен ли е съюз Европа, ЕС – Русия /подобно виждане е имал Шарл Де Гол /Франция/ – „От Португалия до Владивосток”/ или съюз Европа, ЕС – Русия – Турция?

 • През последните години САЩ отстъпват ли лидерските си позиции и не дават ли възможност други големи държави да се настанят, пример Близкия изток?

 • А възможна ли е студена война между САЩ и Китай – Русия…?

 • В началото на XXI в.:

  • Век на още по–голям научно–технически прогрес, но на:

  • Войни между етноси и държави;

  • Голямо неравенство между развитите и развиващите се държави и между богати и бедни хора;

  • Над 2 милиарда души без питейна вода;

  • Милиони бедни хора в селски райони;

  • Над 270 млн. мигранти /2019г./…,

  • Както и да се избегне много сложната процедура за упълномощаване на ООН за решаване на глобални проблеми на човечеството и приемане на нов световен ред чрез международна конференция и общо събрание на ООН и в името на това, че

  • „Всички хора се раждат свободни и  равни по достойнство и права”, ако желаят

  • Свръх силите – САЩ, Китай, Русия… да се обединят около значимото твърдение на най–младия президент на САЩ /43г./, иконата на американския либерализъм и велик държавник Джон Кенеди /1961–1963г./;

  • „Същностните проблеми, пред които днес човечеството е изправено, не подлежат на военно решение.” /кн.”Мисли, речи…”, Фама, Сф, 2006 г., Дж.Кенеди/

и доброволно да упълномощят ООН да решава глобални и регионални проблеми на човечеството в определени области.

Възможни са и други инициативи, например от Г–20, Г–8, Световния икономически форум в Давос…за подпомагане на свръх държавите за обсъждане и решение на горепосоченото предложение.

 • Ако решението на свръх силите е отрицателно за доброволно упълномощаване на ООН, наложително е още през първата половина на XXI в. да се предложат на ООН за решаване на:

 • Организиране на международна конференция за упълномощаване на ООН и приемане на световен ред по нов проект XXI в.;

 • Създаване на нови правила за мирно съвместно съществуване, както във всяка държава между отделните етноси, така и на международно равнище /между отделните държави/, вкл.равенство между бели,черни ... раси;

 • Осигуряване независимостта на държавите от всички континенти като се запазят настоящите граници. Светът не може да бъде без граници /както твърди обратно, например Дж.Сорос – милиардер, САЩ /Интернет/, защото ще настъпи анархизмът, като алтернативна форма на обществено устройство:

 • Утвърждаване на многовековните нации, начин на живот, обичаи, традиции, култура, религия…;

 • Утвърждаване на програма за:

 • Малобройна армия за отбрана и сигурност на държавите и

 • Оптимално голяма армия на ООН, предназначена за държавите–агресори, за решаването със сила /при необходимост/ на глобални и регионални проблеми;

 • Утвърждаване на програма за:

 • Доброволно поетапно напускане на големите държави от чуждите държави и

 • Доброволно поетапно премахване на военните бази в чуждите държави;

 • Утвърждаване на програма за поетапно намаляване на военните разходи на всички държави под 1% от БВП.

 • Утвърждаване на програма за поетапно намаляване и в по-далечно бъдеще ликвидиране на арсенала за ядрена, биологическа и химическа война.


Свръх силите САЩ, Китай, Русия… с доброволното упълномощаване на ООН да решава глобални и регионални проблеми в определени области и утвърждаване на горепосочените програми, единствено тогава свръх силите са способни да помогнат светът да тръгне по нов път и стане по–добър.


 • 7 – 9. Обединена Европа – Съединени европейски щати на база Европейския съюз и световния ред по нов проект – XXI в.

  • Днес в света върви процес  на децентрализация, активизиране на национализма, характерен за XVIII в.

  • Стремежът на някои държави в ЕС/Европейския съюз/ да запазят своята пълна независимост превръщат Европа на националните държави. Това обстоятелство ще създаде благоприятни условия, част от големите държави да се настанят още по–добре в Европа. Освен това Европа,ЕС няма как да разпространява умерената либерална демокрация… и в крайна сметка Европа,ЕС се оформя като сравнително слаб играч на световната сцена.

  • Великобритания излезе от ЕС. Това е капитална грешка на самата Великобритания. Но с излизането на Великобритания от ЕС, възможно ли е разпадането на Великобритания /Англия, Шотландия, Уелс, Северна Ирландия/? Тест за много мъдро решение, но има ли кой да го вземе?

  В недалечно бъдеще липсата на единния пазар и други пропуснати ползи ще принудят Великобритания отново да се върне в ЕС и помогне Европа да стане глобална сила.

  За напускането на Великобритания от ЕС безспорна е колосалната грешка и на старото ръководство на ЕС, включително Германия и Франция, че не включиха Великобритания като трета голяма държава в ЕС при вземане на предварителни решения, която е силна икономика /5–та в света по БВП/, ядрена държава, постоянен член на СС на ООН…

  • Европа, ЕС е символ на либералния подход в международните отношения и трябва да има за цел изграждане на нов свят, регулиран от общо–задължителни морални норми.

  • Днес е необходимо Европа, ЕС да:

  • Прави и развива дългосрочни политики в областта на федерализма, като създаде общи стратегии с ясни принципи;

  • Противопостави на национализма;

  • Застане срещу популизма;

  • Възстанови идеята за Европейска конституция / 2004 г. /
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: goranjordanov
Категория: Политика
Прочетен: 8316
Постинги: 25
Коментари: 1
Гласове: 7
Архив
Календар
«  Август, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31